Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset

1. YLEISTÄ

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksella tarkoitetaan sellaisten ohjeiden laatimista järjestelmien korjaussuunnittelua ja toteutusta varten, joihin mahdolliset toimenpiteet tulevat perustumaan.

Tutkimuksen yhteydessä arvioidaan jäljellä olevan laitteiston käyttöikä, laaditaan ehdotus ja kustannusarvio mahdollisista toimenpiteistä sekä selvitetään toimenpiteiden turvallisuusvaikutukset. Kuntotutkimuksen tilaaja saa selkeät ohjeet toimenpiteiden toteuttamiseksi.

2. KUNTOTUTKIMUKSEN SISÄLTÖ

Sähkölaitteiston kuntotutkimuksen vaiheet:

1. Sopimus
2. Lähtötietojen hankinta
3. Aloituspalaveri kohteessa
4. Kenttätyö
5. Mittaukset
6. Mittaustulosten analysointi
7. Toteutuskustannusten arviointi
8. Raportin kirjoittaminen
9. Raportin luovuttaminen tai lähettäminen tilaajalle
10. Raportin esittely (loppupalaveri)

Kuntotutkimuksen kenttätyössä käydään läpi kohteen sähkö- ja teletekniset järjestelmät toimeksiannon puitteissa ja selvitetään niiden olennaisimmat sähköturvallisuuteen ja järjestelmien kuntoon vaikuttavat tekijät.

Kenttätyön yhteydessä opastetaan kohteen käyttäjiä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kenttätyön tiedonkeruussa käytetään apuna mittareita, mittalaitteita ja silmämääräisessä arvioinnissa valmiita lomakkeita. Kenttätyössä selvitetään järjestelmien ja laitteiden kunto.

Tutkimusraporttiin kootaan mittaustulokset, kenttätyön silmämääräiset havainnot sekä niiden perusteella tehtävät toimenpide-ehdotukset.

3. KUNTOTUTKIMUKSEN EDUT

Sähkölaitteistonkuntotutkimuksella saavutettavat edut:

1. Korjausinvestoinnit kohdistuvat oikein.
2. Järjestelmän turvallisuustaso paranee.
3. Toimenpiteillä mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä
4. Olosuhteiden parantuminen toimenpiteiden myötä
5. Investoinnit kokonaisuudessaan verovähennyskelpoisia
6. Kohteen elinkaaritalous pitenee
7. Järjestelmän taloudellinen käyttöikä pitenee
8. Haltijan ja käyttäjien tietoisuus järjestelmästä paranee